Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 MAÝ 2020

BAŞLANGYÇ HÜNÄR OKUW MEKDEBI GAPYLARYNY GIŇDEN AÇDY

5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi.

TELEKEÇILIK IŞI

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gatnaşmagy bilen milli ykdysadyýetimiziň önümçilik binýady döwrebaplaşdyrylýar we düýpli diwersifikasiýalaşdyrmak bilen bäsleşige ukyply önümleri öndürmek ýola goýulýar.

TALYPLARYŇ ARASYNDAKY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdebinde hem-de Söwda kooperatiw mekdebinde ministrligiň hem-de Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-nyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Türkmen

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.