Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 MAÝ 2020

ÖSÜŞLERIŇ ÝOLY

Welaýat häkimliginiň ýörite meýilnamasyna laýyklykda, şu günler ýerlerde «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasynyň many-mazmunyny ilata düşündirmek maksady bilen wagyz-nesihat maslahat

“ÖSÜŞLERE BESLENÝÄR - BERKARARLYK BINÝADY” ATLY DABARALY MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merke

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.