Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

15 MAÝ 2020

KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ MÖHÜM ORNY

Kaka etrap Medeniýet öýünde ýurdumyzda alnyp barylýan konstitusion özgertmeleriň ähmiýetine bagyşlanan wagyz-nesihat ähmiýetli maslahat geçirildi.

USSAT HALYÇY

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň halyçy zenanlarynyň arasynda «Arkadagyň ylhamynyň nury sen, gözellik dessany türkmen halysy» ady bilen yglan edilen bäsleşik Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy Annasoltan Mämmedowa şowlulyk getirdi.

TÄSIRLI MASLAHAT

Şu günler Tejen etrap häkimliginiň tassyklan iş meýilnamasy esasynda etrabyň ähli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek boýunça wagyz-nesihat maslahatlary geçirilýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.