Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

23 MAÝ 2020

BERKARARLYK BAÝDAGYMYZ

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda ynamly ädim bilen öňe barýan berkarar ýurdumyzyň her güni şöhratly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda diňe şanly wakalaryň şaýady bolunýan döwürde Esasy Kanunymyzyň we Döwlet baýdagynyň buýsanjy kalplarymyza nur çaýýar.

BITARAP ÝURDUMYZDA ZÄHMET JOŞGUNY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlap tassyklan meýilnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen «Zähmet joşýar Arkadagyň Bitarap ýurdunda» atly

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.