Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

BAHAR GELDI, ARKADAGLY DIÝARA” ATLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda Milli Bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamagynda “Bahar geldi, Arkadagly diýara” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Dabarany Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryň Milli merkeziniň başlygynyň orunbasary S.Ataberdiýew, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň esasy ylmy işgäri Gurbanjemal Ylýasowa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynyň bölüm müdiri Doýduk Saparbaýewa, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Maglumat seljeriş we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Şemşat Setdarowa, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň kärdeşler arkalaşygy boýunça esasy hünärmeni Gunça Garaýewa, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy Berdimyrat Rozyýew çykyş etdiler.

 

Ýörite habarçymyz.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.