Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

“ZÄHMETI GORAMAK-SAGDYN WE HOWPSUZ IŞ ŞERTLERINIŇ GIREWIDIR” ATLY AMALY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Bütindünýä zähmeti goramak güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler otagynda “Zähmeti goramak-sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir” atly amaly okuw maslahaty geçirildi.

surat

surat

 

Maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Başlygynyň orunbasary Sapar Ataberdiýew açyp, onda Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň “Türkmenstandartlary” döwlet gullugynyň zähmeti goramak we ýerasty baýlyklaryny goramak bölüminiň uly döwlet inspektory Baýmyrat Ilgeldiýew, Kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak bölüminiň baş gözegçisi Gurbanmyrat Nyýazlyýew, “Aşgabatagyzsuw” birleşiginiň tehniki howpsuzlyk we zähmeti goramak bölüminiň başlygy Myrat Atajanow, Kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak bölüminiň tehniki gözegçisi Tawus Sahatmyradowa, Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň müdiri, Türkmenistanyň at gazanan ýuristi Myrat Haitow çykyş etdiler.

surat

 

Ýörite habarçymyz.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.