Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 FEWRAL 2020

KÄRDEŞLER WE DERWAÝYS MASLAHATLAR

28-nji ýan­war­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik ug­ru­nyň iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Ge­ňe­şi bi­len «Aba­dan haly» açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň il­kin­ji gu­ra­m

BELENT BORJA YGRARLYLYK

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň her bir öwüt-ündewi, nesihaty biz — hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin ýol-ýörelgedir, nusgalyk mekdepdir. Parasatly nesihatlar öňde durýan wezipeleri netijeli durmuşa geçirmek ugrunda yhlasly zähmet çekmäge ruhlandyrýar.

DOKMAÇY ZENANLAR

Gökdepe etrabyndaky Pagta egriji fabriginde «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

ZÄHMET ADAMLARYNA SARPA

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň işgärleri dürli ugurlarda zähmet çekýän adamlaryň arasynda bolup, olaryň iş-durmuş şertleri bilen tanyşýarlar, wagyz-nesihat işlerini geçirýärler.

DAÝHANLARYŇ YGTYBARLY DAÝANJY

Görogly etrap Tehniki hyzmat ediş kärhanasynda ABŞ-nyň «Сase», Germaniýanyň «Claas» kompaniýasynyň «Axion — 850», Belarusyň «Belarus — 1221» kysymly sürüm traktorlarynyň 50-si, şeýlede «Claas AHOS — 340» kysymly traktorlaryň 39-sy hem-de däne we pagta ýygyjy kombaýnlary

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.