Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 FEWRAL 2020

HOŞ HABARYŇ ŞATLYGY

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda 7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň 2019-njy ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda durmuş-ykdysady we medeni taýdan

MUZEÝE SYÝAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň ýörite meýilnamalary esasynda welaýatyň çägindäki taryhy ýadygärliklere we muzeýlere syýahat guralýar.

RUHUBELENTLIGE BESLENEN DABARA

Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde aýdym-sazly dabara geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.