Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

12 FEWRAL 2020

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ WELAÝAT TAPGYRY

ÖŇ­ŇIN Gökdepe etrabyndaky pagta egriji fabriginde “Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

BITARAPLYK BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY: MILLI KANUNÇYLYGYŇ KÄMILLIGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk  döwründe, Mähriban Arkadagymyzyň   parasatly  baştutanlyygynda, halkymyzyň  agzybirlikli we döredijilikli  zähmeti  bilen, Bitarap  döwletimiz  ösüşleriň  täze  sepgitlerine  gadam  basýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.