Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

20 MART 2020

“NOWRUZ GELDI ILIME!”

Ýurdumyzda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni uly dabaralara beslenip, “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bu baýramçylyk aýratyn uly öwüşgine eýe boldy.

MILLI SPORT OÝUNLARY

Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek bilen bagly edilýän tagallalardan ugur alnyp hem-de güýçli türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen yglan edilen Milli sport oýunlarynyň XXI spartakiadasynyň Tejen etrap tapgyry geçirildi.

SERGI-BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Änew şäherindäki Milli “Ak bugdaý” muzeýinde “Geldi Nowruz rysgal-berekedi bilen” atly sergi-bäsleşik geçirildi.

GOŞMAÇA TÖLEGLI RUGSAT

Işgärlere goşmaça rugsat, olaryň zähmet şertleri iş orunlaryň hünär synagynyň netijeleri boýunça zyýanly, howply (aýratyn zyýanly, aýratyn howply) zähmet şertlerine degişli edilen ýagdaýynda berilýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.