Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 IÝUN 2021

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI MYNASYBETLI “HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SAGDYN JEMGYÝET ÝÖRELGESINIŇ HALKARA YKRARNAMASY” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenist

BAGTYÝAR ÇAGALARYŇ ŞATLYGY

Düýn Çagalary goramagyň halkara güni welaýatymyzda uly ruhubelentlige we şatlyga beslenip, dabaraly bellenip geçildi.

UÇURYMLAR SYNAGA TAÝÝARLYKLY GELDILER

Düýn umumy orta bilim berýän mekdepleriň gutardyş synplarynyň jemleýji döwlet synagynda okuwçylara türkmen dili we edebiýat dersi boýunça barlag düzmesi ýazdyryldy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.