Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 IÝUN 2021

ÝÜREK MÄHRI SIŇEN EL HÜNÄRI

Şeýle at bilen golaýda welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi. TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde guramagynda geçirilen maslahata talyp gyzlar gatnaşdylar.

SAGDYN NESIL — RÖWŞEN GELJEK

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli welaýat enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň, Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň welaýat geňeşiniň guramaklarynda welaýat kitaphanasynda «Sagdyn nesil — bagtyýar durmuş» atly şygar astynda geçirilen

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň we welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkeziniň bilelikde guramaklarynda Çilimkeşlige garşy bütindünýä göreş güni mynasybetli Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat çäresi g

ŞADYÝAN MÖWSÜMIŇ ŞATLYKLY PURSATLARY

Düýn ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy mynasybetli dabaralar geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.