Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 IÝUN 2021

ÝURDUMYZDA ÝANGYN HOWPSUZLYGY KADALARYNY BERJAÝ ETMEK BOÝUNÇA TOPLUMLAÝYN ÇÄRELERIŇ MEÝILNAMASY ESASYNDA WAGYZ-NESIHAT EDIJI OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Içeri Işler ministrligi bilen bilelikde gurnamagynda ýurdumyzda ýangyn howpsuzlygy kadalaryny berjaý etme

KALPLARDA GALAN ÝAGŞY ÝATLAMA

Aş­ga­ba­dyň ýer gur­lu­şy­gy teh­ni­ku­mynyň ta­ly­by­dym. Şol dö­wür­de okuw jaý­la­ry­nyň ta­lyp­la­ry­ny pag­ta ýy­gy­myna kö­me­ge äki­der­di­ler. Pag­ta ýy­gymyn­dan soň bi­ze öýe gi­dip-gel­mek üçin bir­nä­çe gün rug­sat ber­erdi­ler.

USSAT HALYÇYLARYŇ ARASYNDA

Bä­her­den çe­per ha­ly­çy­lyk kär­ha­na­sy ýur­du­myz­da iri önüm­çi­lik­le­riň bi­ri­dir.

BÄSLEŞIKLER ÖŇDEBARYJYLARY SAÝLAR

Te­jen et­ra­by­nyň galla­çy­la­ry oba ho­ja­ly­gynda­ky jo­gap­kär­li orak möw­sü­mi­ne gu­ra­maçy­lyk­ly gi­riş­di­ler.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.