Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 IÝUN 2021

SAGDYN WE HOWPSUZ IŞ ŞERTLERINI DÖRETMEK UGRUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe häzirki zaman önümçilik binalarynda awtomatik tilsimatlar, maksatnamalaýyn dolandyrylýan kuwwatlyklar, kompýuterleşdirilen enjamlar arkaly işçiler üçin örän rahat, howpsuz we arassa iş şertleri üpjün edilýär, zähmet howpsuzlygy

GYZGALAŇLY BARÝAR

Etrabymyzyň galla oragyna girişen gallaçylary “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylda döwlet ähmiýetli bu işi gowşamaýan depginde dowam etdirýärler.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.