Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 IÝUL 2021

“ARKADAGLY DÖWRÜMIZIŇ ÖSÜŞLERINIŇ BEÝANY” ATLY SÖHBETDEŞLIGI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edarasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de “Altyn Asyr-Türkmenistan” teleýaýlymynyň bilelikde gurnamaklarynda Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalaryny

KÖRPELERIŇ BAŞARNYGY

 

IŞJEŇLIGE EÝE BOLDY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň şu ýy­lyň 1-nji iýu­lyn­da ge­çiren Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de öň­de go­ýan we­zi­pe­le­ri­ni gy­şar­nyk­syz dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, we­la­ýa­ty­myz­d

TOÝLY GÜNLERIŇ ÝAKYMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz bedew bady bilen belent sepgitlere, täze-täze ösüşlere sary öňe barýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.