Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 OKTÝABR 2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine laýyk ösdürmek boýunça giň gerimli işler, döwrebap özgertmeler üstünlikli amala aşyrylyp, şypahana-bejeriş düzümini yzygiderli kämilleşdirmäge, köpçülik

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Iň gymmatly miras terbiýedir, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir» diýen dürdäne jümle bar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.