Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 OKTÝABR 2021

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri tutulýan wezipelere bagyşlanyp, onda degişli guramaçylyk meseleleriniň hem birnäçesine garal

Kaka etrabynda pagta ýygymynyň depginini ýokarlandyrmak, ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnamak hem-de harmanhanalara bökdençsiz daşamak maksady bilen höweslendiriş çäreleri guralýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.