Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

03 NOÝABR 2021

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Pagta ýygymynyň dowam edýän günlerinde Tejen etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri pagtaçylaryň arasynda höweslendiriş çärelerini alyp barýarlar. Olaryň arasynda zähmet bäsleşiklerini gurap, ýeňijilere höweslendiriji baýraklary gowşurýarlar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.