Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

16 NOÝABR 2021

Limon ilki Hindistanda ulanylypdyr. Ýoglaryň pikirlerine görä, adam günde bir limon iýmelidir ýa-da bir limonyň suwuny içmelidir. Olar öz tejribelerine esaslanyp, şeýle düşünjä gelipdirler. Sebäbi limonyň himiki düzümi gaty baýdyr.

Käşiriň ähli görnüşleri kletçatkalara, şekere, efir ýaglaryna baýdyr. Käşiriň esasy gymmatlygy adam bedeninde A witaminine öwrülýän beta-karotiniň (A prowitamini) esasy çeşmesi bolup durýanlygyndadyr.

Ata-babalarymyz gadymy döwürlerden bäri tebigat bilen sazlaşykly ýaşamagy we onuň baýlyklaryndan netijeli peýdalanmagy kämil derejä ýetiripdirler.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.