Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 MAÝ 2022

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Tejen etrabynyň Agalaň oba medeniýet öýünde, etrabyň 30-njy orta mekdebinde, etrabyň tohumlyk pagtany gaýtadan işleýän pagta arassalaýjy kärhanasynda türkmeniň milli däp-dessurlaryny, maşgala mukaddesligini hem-de edep-terbiýe kadalaryny wagyz-nesihat etmek maksady bile

Ýurdumyzda telekeçilik işiniň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, «Telekeçilik işi hakynda», «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda», «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi)» Türkm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.