Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 IÝUN 2022

Zähmet we hünär bäsleşikleri her bir ugruň kämilleşmeginde, işleriň ygtybarly ýola goýulmagynda möhüm ähmiýete eýedir.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň 2-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp orta mekdepleriň arasynda basketbol boýunça 2004 – 2007-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň gatnaşmagynda etrabyň birinjiligi ugrunda ýaryş ge

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.