Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 IÝUN 2022

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleri üçin 12 sany ýaşaýyş jaýlary gurlup berler. Olardan dört sany 32 öýli we sekiz sany 24 öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmaklyk meýilleşdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda her bir raýatyň saglygyny gorap saklamak bähbidine gönükdirilen netijeli işler alnyp barylýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.