Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

21 IÝUN 2022

Häzirki wagtda türkmen medeniýetiniň we sungatynyň wekillerine döredijilik hem hünär ussatlyklaryny kämilleşdirmäge, täze-täze eserler bilen ruhy gymmatlyga teşne göwünleri gandyryp durmaga mümkinçilikleriň gapysy giňden açylýar.

Ynsanyň ylym bilen gazanan gazanjy aýdymçynyň aýdym aýdyp ýa-da tansçynyň tans edip gazanan gazanjyndan köp esse lezzetlidir.

 

Uçmahdan sen ýere inensiň belki,

Atamdan ýadygär galan dutarym.

Saňa çalyşmaryn hazyna-mülki,

Pederlerden miras galan dutarym.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň alym-hünärmenleri ýylyň başyndan özleriniň ylmy täzeliklerini önümçilige ornaşdyryp, nebit we gaz guýularynyň kadaly işlemegini gazanýarlar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.