Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 NOÝABR 2022

Ispaniýa döwleti Ýewropanyň ylym-bilim ojaklarynyň biri bolmak bilen, döwrebap tehnomerkezleri, innowasion çemeleşmeleri bilen dünýä meşhurlyk gazanandyr.

Adam islendik ýurda, islendik ülkä düşende, ilki bilen, onuň ünsüni çekýän zat, şol ýeriň tebigaty, ösümlik we haýwanat dünýäsidir. Eger-de ýurt şu zatlara baý bolsa, onda jahankeşdeleri-de, syýahatçylary-da özüne çekýär.

Halkymyzyň gymmatly baýlygy bolan saglygy goramak ýurdumyzda aýratyn üns berilýän möhüm ugurlaryň biridir. Saglyk baradaky alada ömür baradaky aladadyr. Raýatlaryň saglygyny goramakda hem-de berkitmekde alnyp barylýan işler köptaraplaýyn häsiýete eýedir.

Çykan wagtym säher bilen seýrana,

Gül jemaly goýdy meni haýrana,

Şeýle bir owadan, gözel, nurana,

Aşgabadym — ak bagtymyz, bagtymyz!

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.