Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 NOÝABR 2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda sporty we bedenterbiýäni durnukly ösdürmek üçin giň möçberli işler alnyp barylýar.

golaýda taryhy ähmiýetli neşiriň nobatdaky sany okyjylara gowuşdy

 

Hyzmat ulgamy işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň «Daşoguzşäheragyzsuw» müdirliginiň, Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawodynyň hem-de «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň Kär

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.