Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 NOÝABR 2022

2022-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikdäki gu

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip yglan edilen ýylynda Hormatly Prezidentimiziň alyp baýan giň gerimli, uly möçberli işleri netijesinde häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde durnukly ösüşi gazanmagyň, ykdysadyýetde

Türk­men­ler dün­ýä me­de­ni­ýe­ti­niň, yl­my­nyň ös­me­gi­ne sal­dam­ly go­şant go­şan halk hök­mün­de ta­nal­ýar. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ni ýur­du­my­zyň çä­gin­de ýer­leş­ýän ta­ry­hy-me­de­ni, ar­heo­lo­gik ýa­dy­gär­lik­ler do­ly tas­syk­la­ýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Ar­ka­da­gly Serdarymyzyň  pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da hal­ky­my­zyň eş­ret­li dur­muş­da ýa­şa­ma­gy üçin ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler bar­ha iler­le­ýär.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.