Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

19 NOÝABR 2022

Aşgabatda «RŽD Logistika» paýdarlar jemgyýeti, «RŽD» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we türkmen demir ýollar pudagynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän ajaýyp şert-mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesi rowaçlanyp, sport we köpçülikleýin bedenterbiýe bilen meşgullanýan raýatlaryň, esasan hem ýaşlaryň san

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýa

Ýurdumyzda nurana ertirlerimiziň eýeleri bolan ýaş nesliň bilimini artdyrmagy, döredijilikli işlemegi, ukyp-başarnyklaryny görkezmegi, sport we köpçülikleýin bedenterbiýe bilen meşgullanmagy üçin döwlet derejesinde giň mümkinçilikler döredilýär.

Ýakynda Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen 39-njy mejlisinde türkmen tarapynyň öňe süren başlangyçlary biragyzdan goldanylyp “2024-nji ýyl Magtymguly Pyragy ýyly” Türkmenistanyň gadymy Änew şäherini bolsa “Türki dü

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.