Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 MAÝ 2023

Maglumat gurşawy bu günki gün jemgyýetiň ähli gurşawlary üçin ulgam emele getiriji faktor bolup çykyş edýär.

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba hoja

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler ar

Türkmenistan döwletimiz Garaşsyzlygyna eýe bolan ilkinji günlerinden başlap, döwlet gurmagyň ata-baba ýörelgelerine eýerip, dünýä döwletleri bilen deňhukukly, hoşniýetli gatnaşyklary amala aşyrýar.

2023-nji ýylyň 11-nji maýynda,penşenbe güni, Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler jaýynda talyp

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.