Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 SENTÝABR 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz mähriban ýurdumyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, bu bereketli hem mukaddes toprakda ýaşaýan, işleýän, döredýän her bir ynsanyň mertebesini beýgeltmek babatynda deňsiz-taýsyz özgertmeler

Eziz Diýarymyzda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, berk bedenli we ruhy taýdan kämil ýaş nesli kemala getirmek maksady bilen, ençeme sport desgalary gurlup, ulanylmaga berildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.