Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 SENTÝABR 2021

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometrologiýa baradaky gullugyň işgärleriniň arasynda ýiti ýokanç keselleriň döremegine we ýaýramagyna garşy g

Ata-babalarymyz hemişe Garaşsyzlygy arzuw edip gelipdirler. Pederlerimiziň müňýyllyklaryň dowamynda arzuwlap gelen Garaşsyzlygy bu günki gün türkmen halkyna miýesser etdi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň dabaraly belleniljek ýylynda Bereket etrabynda ene topragymyzyň hasylyny artdyrjak göwrümi 18 million kub metr bolan suw howdany dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi.

Ge­çen hep­de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dysa­dy ara­gat­na­şyk­lar ministrliginiň Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ber­ka­rar­lyk et­ra­by­nyň Azyk söw­da kär­ha­na­sy­nyň KA-nyň il­kin­ji gu­ra­ma­sy­nyň gu­ra­ma­gyn­da wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.