Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

19 NOÝABR 2021

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň   Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birl

Gökdepe etrabynyň edara-kärhanalarynda, geňeşliklerinde howa şertleriniň üýtgemegi bilen baglylykda ýüze çykyp biläýjek keselleriň öňüni almak, bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.