Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

ÄHMIÝETLI MASLAHATLAR

Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň hünärmenleri bilen duşuşyk geçirildi.

Bu maslahatlaşma duşuşyga Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýat hem­de Aşgabat şäher häkimlikleriniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi hem­de welaýat geňeşleriniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi hem­de welaýat geňeşleriniň wekilleri gatnaşdylar.

 

Rüstem SAPAROW, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy, institutyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

Türkmen sporty gazeti

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.