Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda ylalaşylan meýilnama esasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa etrap Kärdeşler arkalaşygyndan we beýleki jemgyýetçilik guramalaryndan wekiller gatnaşdylar. Duşuşykda çykyş edenler türkmen sportunyň hak howandary Gahryman Arkadagymyza sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga döredip berýän mümkinçilikleri üçin tüýs ýürekden çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler.

 

Jumamuhammet SEÝITDÄÝEW, «Arçman» şypahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň başlygy.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.