Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

“HOŞ GELDIŇ, TÄZE ÝYL!” ATLY AÝDYM-SAZLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

surat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy bilen bilelikde gurnamaklarynda ýurdumyzyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda “Hoş geldiň, Täze ýyl!” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Ýörite habarçymyz.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.