Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

WELAÝATLARDAN HABARLAR

TKA-nyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşi, etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi tarapyndan Bäherden etrabynyň sport mekdebinde ýaşlaryň arasynda woleýbol boýunça bäsleşik geçirildi. «Türkmenistan – sagdynlygyň mekany» ady bilen geçirilen bäsleşikde «Ýyldyz» topary birinji, «Galkynyş» topary ikinji, «Berkarar» topary hem üçünji orunlary eýelediler. Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

 

Ogulmaral SÖÝÜNOWA, TKA­-nyň ­Bä­her­den ­et­rap bir­leş­me­si­niň ­iş­gä­ri.

Türkmen sporty gazeti.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.