Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

HATLY BUKJALAR HABAR BERÝÄR

Hyzmat ulgamy işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň «Daşoguzşäheragyzsuw» müdirliginiň, Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawodynyň hem-de «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda futbol boýunça ýaryş geçirildi. Bu ýaryşda Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawodynyň topary ýeňiji boldy. Ýeňiş gazanan türgenlere Daşoguz şäheriniň pudaklaýyn kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

 

Maral Döwletowa, Hyzmat ulgamy işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň hasapçysy.

«Türkmenistan Sport» halkara žurnaly.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.