Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞ

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk” maksatnamasyny durmuşa geçirmek, sagdyn durmuşy wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesiniň 7-nji sport mekdebi bilen bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasynda Gumdag şäherçesiniň açyk birinjiligini almak boýunça ýaryş geçirildi.

Gyzykly geçen bäsleşikde Meredow Ýakup I orna, Arnazarowa Aýnur II orna, Guljagazowa Jennet III orna mynasyp boldy.

Ýeňijilere Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

 

Garajaýewa Jeren,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň guramaçylyk we medeni-köpçülik işler bölüminiň esasy hünärmeni.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.