Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

ÝETGINJEKLERIŇ ARASYNDA GEÇEN FUTBOL BÄSLEŞIGI.

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek üçin alyp barýan taglymatyny göz öňüne tutup, Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bilen bilelikde “Sportuň futbol görnüşi boýunça 2008-2009-njy ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda Balkan welaýatynyň birinjiliginiň” tassyklanan düzgünnamasyna laýyklykda ýaryş geçirildi. Ýaryşda Balkanabat şäheriniň sport mekdebi I-nji orna, Oglanly şäherçesiniň sport mekdebi II orna, Gumdag şäherçesiniň sport mekdebi III orna mynasyp boldular.

Ýaryşyň ýeňijilerine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

 

Döwletowa Meretbibi – Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň maliýe-ykdysady bölüminiň esasy hünärmeni.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.