Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

2022-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda her ýylyň 10-njy oktýabrynda bellenilýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň  güni mynasybetli  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmen

2022-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen “Türkmenhaly” döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmen

2022-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda   “Gar

2022-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda  Türkmenbaşy dokma toplumynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi,Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi

2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty täze belent sepgitlere ýetip özüniň oňyn netijelerini berýär.

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Aşgabat şäher häkimligi bilelikde gurama

Şu gün  Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Garagum” žurnalynyň redaksiýasy bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi  bilelikde  gurna

2022-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Agrosenagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda  Aşgabat şäherinde d

Şu gün mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli  Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ylym we bilim işgärleriniň kärd

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.