Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda, Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarynyň dowamat dowamy bolan Arkadagly Serdarymyzyň “Watan diňe halky bilen Watandyr!” “Döwlet diňe halky bilen döwletdir” diýe

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň bilelikde guramagynda Türkmen alabaýynyň baýr

2022-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşykalrynyň Daşoguz welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň birine öwrülýär.

Şu gün Balkan welaýat kitaphanasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň, "Türkmennebit" döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygynyň komitetiniň bilelikde yglan eden "Älemiň çyragy kitap" atly bäsleşigi geçirildi.

2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň M

Ynha, şugün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Maglumat, seljeriş we halkara gatnaşyklary bölüminiň “Türkmenistan” teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamag

          Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň haýyşnamasy boýunça       2022-nji ýylyň 17-18-nji oktýabrynda gulluk iş saparynda bölümiň müdiri M.Ö.Haitow bilen bilelikde agentliginiň gurnamagynda agentliginiň we oňa degişli

2022-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Miras” teleýaýlymy

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.