Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

2022-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň kiçi mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde

2022-nji ýylyň 14-nji iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniý

2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň kiçi zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamynda «Berkarar döwletiň täze eýýamyn

2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilelikde gurnamaklarynda «Perzent daragt bolsa, k

Ber­ka­rar döw­le­ti­ň täze eýýamynyň Galkynyşy döw­rün­de Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyz toý-baýramlaryň mekanyna öwrülýär.

2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde

2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda “Halkyň Arkadagly zamanasy:kanunyň hökmürowanlygy we adam bähbitlerini goramakda ileri tutulýan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtly maşgalalaryň arasynda Gahryman  Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti zehininden joşup çykan “Ömrümiň manysy”

2022-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda  «Magtymguly

2022-nji ýylyň 8-nji iýuny aralygynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zama

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.