Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlaşmak üçin

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Geňeşleri we welaýatlar birleşmeleri bilen habarlaşmak üçin

Başlygyň kömekçisi:   

+9931244-87-77;

Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölümi: 

+9931244-87-62, 87-48, 87-83, 89-91(f);

Maliýe-ykdysady bölümi:  

+9931244-87-37, 87-56, 89-66 (f);

Maglumat, seljeriş we halkara gatnaşyklary bölümi: 

+9931244-87-10, 89-72, 8990(f); tkamm@online.tm

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Merkezi derňew topary: 

+9931244-87-36, 87-76, 87-93;

Kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölümi: 

+9931244-87-55, 88-22, 87-60, 87-95, 87-61;

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-02, 87-58, 87-03;

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň, Aşgabat şäher bölümi: 

+9931244-89-74,87-07;

Awiasiýa we aragatnaşyk  işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy: 

+9931237-87-19, 87-49;

Awtoulaglar we ýol hojalygy  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-14, 87-19;

Ylym we bilim  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-41,88-61,87-28;

Demirýolçularyň kärdeşler arkalaşygy: 

+9931239-04-59, 04-43, 04-75, 05-92(f);

Döwlet edaralarynyň  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-05, 87-09, 87-04;

Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy (Dokma senagaty Ministrligi Garaşsyzlyk 96): 

+9931240-71-85, 70-54, 21-09-61(f);

Energetika işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy (Energetika we senagat ministrligi N.Pomma 6):

+9931237-94-50, 96-18(f), 94-51, 94-75;

Gurluşyk we senagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy:

+9931244-87-20, 87-12;

Medeniýet,sport,syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň: işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-35, 87-71, 87-39, 87-40;

Nebitgaz senagaty toplumynyň  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-42, 87-01, 92-46-80, 92-46-81(f);

Saglygy goraýyş  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-88-18, 87-25, 87-26;

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-30, 87-33;

Hyzmat ulgamynyň  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygy: 

+9931244-87-38, 87-31;

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi: 

8 00 137-33-2-04, 33-2-32, 33-3-47(f);

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi: 

8 00 222-6-41-39, 6-07-29, 6-41-38(f);

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi: 

8 00 322-9-03-09, 9-40-10, 9-40-30;

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesi: 

8 00 422-2-80-71, 2-82-29(f), 2-80-49, 2-83-95;

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesi: 

8 00 522-7-54-09, 7-19-34, 7-54-16(f), 7-54-14;

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.