Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Energetika işgärleriniň KA-sy

Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş-ykdysady özgertmeleriniň strategiýasynda ýurdumyzyň elektrik energetika pudagyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

2023-nji  ýylyň  awgust  aýynyň 23-ne sagat 16:00-da Türkmenistanyň  Energetika ministrliginiň uly mejlisler jaýynda energetika pudagynyň 285 sany işgärleriniň gatnaşmagynda  2023-nji ýylyň 4-nji awgustynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurban

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly Garaşsyzlyk ýyllarynda energetika pudagyna ykdysadyýetimiziň aýratyn möhüm ugur höküminde garalyp, ony ösdürmeklige aýratyn üns berildi.

Agzybirlikde, jebislikde, asudalykda barha berkidilýän beýik Garaşsyzlyk halkymyzyň häzirki hem geljekki nesilleriniň bagtly ykballarynyň , ýagty ertirleriniň gözbaşydyr.

BAÝRY DESGANYŇ ŞANLY SENESI

2023-nji  ýylyň  iýul  aýynyň 19-na sagat 15:00-da Türkmenistanyň  Energetika ministrliginiň uly mejlisler jaýynda energetika pudagynyň 285 sany işgärleriniň gatnaşmagynda  Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Tür

Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly ykdysady syýasaty Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýeňişli sepgitlere ýetilmegine kuwwatly itergi berdi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň “Balkanenergo” önümçilik birleşiginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň işjeňleriniň gatnaşmagynda “Kitaplar dünýäsi - ümmülmez älem” atly döredijilik çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň “Balkanenergo” önümçilik birleşiginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň işjeňleriniň gatnaşmagynda “Kitaplar dünýäsi - ümmülmez älem” atly döredijilik çäresi geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.