Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan «Zähmeti goramakda kärdeşler arkalaşy

2009-2010-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Sport mekdebiniň suwda ýüzmek boýunça açyk birinjiligi guraldy. Birinjilik Türkmenbaşynyň «Olimpiýa» suw-sport toplumynda geçdi.

Hä­zir­ki dö­wür­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ýa­şaý­şyň ka­da­sy­na öwür­ýän, be­den­ter­bi­ýe we sport bi­len meş­gul­lan­ýan adam­la­ryň sa­ny bar­ha art­ýar.

Ýakynda Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda Balkan welaýatynyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerinden düzülen toparlaryň arasynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli futzal boýunça ýaryş geçirildi.

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda, sişenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komite

Ýurdumyza geljekki belent üstünlikleriň buşlukçysy bolup gelen täze 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ähli ildeşlerimizi buýsandyrdy.

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda, duşenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňe

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda «Ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk işi döwrüň ösüşleri bilen» atly maslahaty  geçiril

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.