Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-sy

2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 14-ne Arkadag şäheriniň Jemgyýetçilik guramalarynyň foýesinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşm

“Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda TDP-niň Mary welaýat komitetiniň, TKA-nyň Mary welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň prezidiumynyň 2023-nji ýylyň 18-nji iýulynda geçirilen giňişleýin mejlisiniň jemleri we öňde durýan wezip

HARYT BOLÇULYGY DÖREDILÝÄR

2023-nji ýylyň 21-nji iýulynda, anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurnamagynda türkmen halkyny

2023-nji ýylyň 15-nji iýunynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda kooperatiw mekdebiniň bilelikde guramaklaryn

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň tomus pasly bir hepde mundan ozal bosagadan ätledi. Tomus pasly bolsa, ozaly bilen, ýaş nesliň dynç alyş möwsümi bilen häsiýetlendirilýar.

   2023-nji ýylyň 24-28-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesinde TKAMM-yň Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik,   Gurluşyk we senagat,  Awtoulag we ýol hojalygy işgärleriniň  KA-nyň Geňeşiniň  wekilleri tehniki howpsuzl

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda amala aşyrylýan beýik işler bagtyýar halkymyzy joşgunly zähmet çekmäge, şonuň esasynda hem täze üstünlikleri gazanmaga ruhlandyrýar.

4 – 6-njy aprel aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi.

Ýakynda, welaýat häkimliginiň meýilnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň Söwda we Telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher Geňeşi, welaýatymyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň döwlet haryt çig mal biržasynyň Daşoguz

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.